• 1900 68 48
  • 26 Hoàng Dư Khương, P.12, Q.10, TP.HCM
Thời Gian Làm Việc
THỜI GIAN MỞ CỬA

8h-19h từ T2-T7 (nghỉ CN & ngày lễ)

Thời Gian Làm Việc
GPHĐ: 02442/HCM - GPHĐ
ISO: 9000
Bảng giá dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bảng giá dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

I. CÁC DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT STT DỊCH VỤ CÔNG PHẪU THUẬT (VND) TỔNG CHI PHÍ  (VND) 1 Tạo hình mi mắt trên 7.000.000  12.000.000 2 Lấy mỡ mi